Gudela heeft als doel om licht te werpen op wie we zijn en waar we naar toe willen via rituelen en ceremonies.

Ceremonies en Rituelen nemen je mee in een verhaal gebaseerd op een mythe die jouw mythe kan worden. Wij luisteren, scheppen beelden en creëren met alles wat reeds aanwezig is een mooi en/of helend overgangsritueel.

Ceremonies en rituelen kunnen gebruikt worden tijdens vreugdevolle overgangsmomenten: tijdens een geboortefeest, een lentefeest of een huwelijk. Maar ook tijdens moeilijkere momenten van verlies of rouw.

Ceremonies en rituelen kunnen ons helpen bij persoonlijke groei. Waar wil je naar toe? Welk verhaal moet er verteld worden? Welk ritueel zal je oude patroon verleggen? Vanuit een holistische visie helpen we je via een coachingsgesprek en het ontwikkelen van je eigen ritueel, je ware ik terug vinden. Jij bepaalt de weg die je wil afleggen en hoe veel licht er op alles mag geworpen worden.

Ceremonies en rituelen zijn een levende traditie en dienen dus doorgegeven te worden. Daarom schrijf ik regelmatig artikels en verhalen, geef ik lezingen en workshops zodat de verhalen en mythes van eigen bodem zeker niet verdwijnen.

De naam Gudela verwijst naar Goedele, de patroonheilige van Brussel en tevens mijn geboortenaam. Waarschijnlijk was ze ooit een heidense godin die tijdens de kerstening via syncretisme is overgenomen. Ze bewaakte het innerlijke vuur, dat niet door duivels kon gedoofd worden.  Haar vlam staat voor innerlijke wijsheid en een helende levensvonk die we allemaal bezitten.

Het logo van Gudela is gebaseerd op deze symboliek: een vlam. Je ziet ook een spiraal of slangenfiguur in de vlam: deze staat voor transformatie.

Gudela is gespecialiseerd in voor-christelijke/heidense en streekgebonden rituelen. Hierbij staat de natuur vaak centraal. Meer informatie omtrent deze rituelen vind je hier.

Neem je tijd om deze webstek te bezoeken. Voor meer informatie mag je steeds contact opnemen: welkom!