Gudela wil via ceremonies en rituelen licht werpen op wie we zijn en waar we naar toe willen: van vrijgezel naar getrouwd, van geboorte naar opgenomen in de familie, van levend naar de overkant, van verdrietig naar vreugdevol, enzovoort.

Ceremonies en Rituelen nemen je mee in een verhaal gebaseerd op een mythe die jouw mythe kan worden. Wij luisteren, scheppen beelden en creëren met alles wat reeds aanwezig is een mooi en/of helend overgangsritueel.

Ceremonies en rituelen kunnen gebruikt worden tijdens vreugdevolle overgangsmomenten: tijdens een geboortefeest, een lentefeest of een huwelijk. Maar ook tijdens moeilijkere momenten van verlies of rouw.

Ceremonies en rituelen kunnen ons helpen bij persoonlijke groei. Waar wil je naar toe? Welk verhaal moet er verteld worden? Welk ritueel zal je oude patroon verleggen? Vanuit een holistische visie helpen we je via een coachingsgesprek en het ontwikkelen van je eigen ritueel, je ware ik terug vinden. Jij bepaalt de weg die je wil afleggen en hoe veel licht er op alles mag geworpen worden.

Ceremonies en rituelen zijn een levende traditie en dienen dus doorgegeven te worden. Daarom schrijf ik regelmatig artikels en verhalen, geef ik lezingen en workshops zodat de verhalen en mythes van eigen bodem zeker niet verdwijnen.

De naam Gudela verwijst naar Goedele, de patroonheilige van Brussel en tevens mijn geboortenaam. Waarschijnlijk was ze ooit een heidense godin die tijdens de kerstening via syncretisme is overgenomen. Ze bewaakte het innerlijke vuur, dat niet door duivels kon gedoofd worden.  Haar vlam staat voor innerlijke wijsheid en een helende levensvonk die we allemaal bezitten.

Het logo van Gudela is gebaseerd op deze symboliek: een vlam. Je ziet ook een spiraal of slangenfiguur in de vlam: deze staat voor transformatie.

Gudela is gespecialiseerd in voor-christelijke/heidense en streekgebonden rituelen. Hierbij staat de natuur vaak centraal. Meer informatie omtrent deze rituelen vind je hier.

“Een ritueel is de uitvoering van een mythe. Door deel te nemen aan het ritueel, neem je deel aan de mythe. En aangezien een mythe een projectie is van de diepe wijsheid van de psyche, door deel te nemen aan een ritueel, deel te nemen aan de mythe, word je als het ware in overeenstemming gebracht met die wijsheid, die de wijsheid is die hoe dan ook in jou inherent is. Je bewustzijn wordt herinnerd aan de wijsheid van je eigen leven. Ik vind rituelen verschrikkelijk belangrijk. “ Joseph Campbell

Neem je tijd om deze webstek te bezoeken. Voor meer informatie mag je steeds contact opnemen: welkom!