Toen ik mijn broer verloor, stopte de wereld even. Het leek zo absurd en onmogelijk. Zo jong sterft niemand. We hadden niet altijd een goede band en pas de laatste jaren ging dat beter. Net nu het wat beter ging, stopte het opeens. Het meest pijnlijke moment was toen mijn moeder vernam dat mijn broer gestorven was: ze leek het niet te beseffen. Pas dan drong de volledige omvang van de Alzheimer van mijn moeder tot me door. Tot dan had ik dat steeds verdrongen en niet willen aanvaarden. Ik moest nu voor twee mensen gaan rouwen.

Verlies. Hoe ga je om met verlies? Wat gebeurt er als iemand sterft? Verlies valt rauw op je dak en niemand kan je hierbij helpen. Je moet het zelf doorworstelen. Het helpt echter om het te uiten, om het te voelen. Misschien praat je erover met je directe omgeving? Misschien heb je het gesprek opgegeven? MIsschien heb je helemaal geen behoefte meer om te praten?

Onze maatschappij heeft er immers een handje van om moeilijke gesprekken te vermijden. We willen tot in de eeuwigheid gelukkig zijn. Alles wat er naast valt, vermijden we. Dood is nagenoeg taboe. Praten over scheiding is taboe. Je wou het toch zelf? Nochtans overkomt het ons allemaal. De keerzijde van liefde, heet rouw. Hoe meer verbonden je je met iemand voelde, hoe moeilijker het afscheid en het opnieuw oppakken van je leven.

Rouwen is heel hard werken. Het vraagt ontzettend veel energie. Heb je het gevoel dat je er niet uit geraakt? Ben je bang dat je gek aan het worden bent? Zoek dan iemand in je buurt die je vertrouwt en ga het gesprek aan. Laat ze weten wat je nodig hebt, om te helen. Of maak een tekening. Speel muziek. Uit je verdriet zodat het kan helen.

Als je dit niet alleen lukt, wil Gudela hier graag hulp bij bieden. Soms is een stap naar een psycholoog te groot. Naast een opleiding tot kinder- en gezinscoach, heb ik een opleiding tot rouwvrouw en rouw-en verliesconsulent doorlopen. Mijn uitgebreide persoonlijke ervaring met verlies zorgt er voor dat ik actief kan luisteren en mezelf kan inleven. Zonder oordeel gaan we op zoek naar lichtpuntjes en verbindingen. Het proberen oplossen van je verdriet, betekent niet dat je de overledene of het verlorene vergeet. Het betekent dat je het een plaats geeft zonder overspoeld te worden. Tevens kan ik je meer inzicht geven in je rouwproces. Ik zorg mee voor de verwerking, niet voor juridische omkadering of bemiddeling.

Ook hier maak ik gebruik van een holistische visie: jij bent de oplossing voor je genezing, in verbinding met je omgeving. Wij zorgen samen voor het herstel van het evenwicht.

Voor wie?

 • bij verlies door overlijden
 • bij verlies door scheiding
 • bij verlies door dementie
 • bij verlies van identiteitsbepalende dingen (werk, status, huis, …)

Praktisch:

Coachingstraject:

 • Intakegesprek:
  • kennismaking
  • hulpvraag helder krijgen
  • meer inzicht krijgen in de achtergronden en het oplossend vermogen van de persoon  zelf
  • vertrouwensband ontwikkelen
 • Coachingstraject (3 tot 7 gesprekken)
 • Afronding

Indien ik merk dat mijn ondersteuning niet afdoende is, zal ik steeds doorverwijzen naar andere professionele hulp. Dit gebeurt in overleg.

 • gecertificeerde kinder- en gezinscoach
 • ritueelbegeleider/rouwvrouw
 • gecertificeerde rouw- en verliesconsulent