Een ritueel is de uitvoering van een mythe. Door deel te nemen aan het ritueel, neem je deel aan de mythe. En aangezien een mythe een projectie is van de diepe wijsheid van de psyche, door deel te nemen aan een ritueel, deel te nemen aan de mythe, word je als het ware in overeenstemming gebracht met die wijsheid, die de wijsheid is die hoe dan ook in jou inherent is. Je bewustzijn wordt herinnerd aan de wijsheid van je eigen leven. Ik vind rituelen verschrikkelijk belangrijk. “ Joseph Campbell

Bijzondere dagen. Ons leven wordt aan elkaar geregen door bijzondere dagen, bijzondere momenten: de geboorte van een kind, je huwelijk met de partner van je dromen, het afscheid nemen van een dierbare,…

Deze momenten willen we als mens graag accentueren.

Maar hoe doe je dat?

Nog niet zo lang geleden was dat erg duidelijk: je bezocht een priester en die regelde een mooi ritueel en daarna volgde het feest. De kerken lopen echter leeg en mensen zijn op zoek naar rituelen die dichter bij ze staan, die persoonlijker zijn. Ze zoeken naar een andere manier om even stil te staan bij belangrijke overgangsmomenten.

Gudela biedt hier ondersteuning aan de hand van op maat gemaakte rituelen en ceremonies, het uitschrijven van teksten, het geven van advies en het uitvoeren van ceremonies.

Het feit dat ik graag ceremonies begeleid van de geboorte tot de dood, kan bevreemdend overkomen. Daar ben ik me zeer bewust van. Hier ligt echter een persoonlijke visie aan ten grondslag: het leven is een kringloop met slechts een aantal zekerheden, nl. geboorte, leven en sterven. De dood hoort dus onlosmakelijk bij het leven. We schijnen dat vergeten te zijn. Het summum van dat leven is het huwelijk en de geboorte van de eigen kinderen.  

Wat kan je van mij verwachten?

Wanneer jullie mij contacteren krijgen jullie allereerst praktische informatie: een informatiebrochure, prijzen en plannen we bij goedkeuring een afspraak.

Stap 1: Jouw of jullie verhaal is het startpunt.

Stap 2: We kijken samen welke rituelen, mythen, elementen bij jullie passen? (advies en aanvullende diensten)

Stap 3: Ik ontwerp het ritueel/ de ceremonie en schrijf deze uit.

Stap 4: De ceremonie of het ritueel wordt uitgevoerd: samen of alleen.

  • gecertificeerde weddingplanner
  • gecertificeerde ritueelbegeleiding/rouwvrouw
  • gecertificeerde rouw- en verliesbegeleider