Bijzondere dagen. Ons leven wordt aan elkaar geregen door bijzondere dagen, bijzondere momenten: de geboorte van een kind, je huwelijk met de partner van je dromen, het afscheid nemen van een dierbare,…

Deze momenten willen we als mens graag accentueren.

Maar hoe doe je dat?

Nog niet zo lang geleden was dat erg duidelijk: je bezocht een priester en die regelde een mooi ritueel en daarna volgde het feest. De kerken lopen echter leeg en mensen zijn op zoek naar rituelen die dichter bij ze staan, die persoonlijker zijn. Ze zoeken naar een andere manier om even stil te staan bij belangrijke overgangsmomenten.

Gudela biedt hier ondersteuning in aan de hand van op maat gemaakte rituelen en ceremonies, het uitschrijven van teksten, het geven van advies en het uitvoeren van ceremonies. Daarnaast kan ik u op praktische aard ondersteunen en een stuk of heel de organisatie op mij nemen. Zo heeft u meer tijd om de dag ten volle en bewust te beleven.

Het feit dat ik graag ceremonies begeleid van de geboorte tot de dood, kan bevreemdend overkomen. Daar ben ik me zeer bewust van. Hier ligt echter een persoonlijke visie aan ten grondslag: het leven is een kringloop met slechts een aantal zekerheden, nl. geboorte, leven en sterven. De dood hoort dus onlosmakelijk bij het leven. We schijnen dat vergeten te zijn. Het summum van dat leven is het huwelijk en de geboorte van de eigen kinderen. Hierdoor leeft men verder via de kinderen tot in de eeuwigheid.  Laat u zich hier vooral niet door afschrikken: de magische momenten tijdens een huwelijk of uitvaart zijn van een heel andere orde maar op beide momenten erg belangrijk.

U kan meer informatie vinden omtrent rituelen bij educatie/wat zijn rituelen?

Praktisch:

  1. advies en aanvullende diensten
  2. uitschrijven en uitvoeren van ceremonie
  3. ceremoniemeesterschap
  4. deel-arrangement
  5. Volledig arrangement

  • gecertificeerde weddingplanner
  • gecertificeerde ritueelbegeleiding/rouwvrouw
  • gecertificeerde rouw- en verliesbegeleider´╗┐